drsava

У општини Трстеник, на површини од 448 км², данас се налази 51 насеље у којима живи 49.043 становника, према попису из 2002.год. Од тога, 6.877 становника (14%) спада у младо становниш тво (до 15 година), у радно способно (15-64 година) 30.653, или 62,5%, док старо становништво (преко 65 година) чини око 19,8% становника општине. Просечна старост износи 42,2 године, и то 43,3 год. код жена и 41 год. код мушкараца.

Темеље здравствене делатности у Трстенику је поставио др Адолоф Хемен 1868. год. Од тада до данашњи х дана, плејада лекара је континуирано пружала зд равствену заштиту житељима трстеничке општине.

Дом здравља "Др Сава Станојевић" је основан као самостална здравствена установа 24. априла 1953. год. Име је добио по великом хуманисти, доктору Сави Станојевићу, који је медицину завршио у Паризу на Сорбони, а житељима трстеничке општине подарио најплодотворније године своје докторске каријере. Постављен је за среског лекара у Трстенику 5.2.1931. год. и радио је у њему до 31.5.1966. год. У другом светском рату, спасао је сигурне смрти Роме из трстеничког насеља Осаоница, прогласивши лажну епидемију трбушног тифуса, чиме је осујетио злочиначки чин немачких окупатора. У знак сећања на великана трстеничког здравства и хуманисту, др Саву Станојевића, трстенички Роми обележавају 14. октобар (дан спашавања од немачких окупатора), као Дан захвалности. О историјату Дома здравља најбоље сведоче фотографије које је од заборава сачувао и поклонио матичној библиотеци дугогодишњи директор Дома здравља у пензији, покојни прим. др Александар Милићевић.

Дом здравља је функционисао као самостална здравствена установа до октобра 1990. год. када је интегрисан у састав Здравственог центра Крушевац као организациона јединица.

Уредбом Владе Републике Србије, 26.12.1997. год., издвојен је из Здравственог центра Крушевац као самостална здравствена установа. Од новембра 2006. год. оснивачка права над Домом здравља је преузела Општина Трстеник.

Организациону структуру Дома здравља чине 8 медицинских и једна немедицинска служба. У оквиру Службе за здравствену заштиту одраслих становника, према територијалном принципу су организоване и функционишу 4 здравствене станице и 8 здравствених амбуланти.

Секундарна референтна установа Дома здравља је болница у Крушевцу, удаљена 30 км од Трстеника.

Терцијарне референтне установе Дома здравља су Клиничко-болнички центри у Београду, Крагујевцу и Нишу.

Дом здравља је проглашен за један од 10% најбољих у категорији домова здравља до 50.000 становника за 2007. годину, на Четвртој националној конференцији о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите одржаној 21.4.2008. год.

Поводом обележавања 70 година постојања Дома здравља 24. априла 2023. године, откривена је биста Др Сави Станојевићу испред управне зграде Дома здравља.

Погледај текст и слике