ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“ ТРСТЕНИК

Директор
Др Жаклина Ристић, спец. интерне медицине

Помоћник директора
Др Лепа Вукчевић, спец. пнеумофтизиологије


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА
СА МЕДИЦИНОМ РАДА

Начелник
Др Драгољуб Пајић, спец. опште медицине

Одељење за здравствену заштиту одраслих
Одсек медицине рада
Здравствена станица Медвеђа
Здравствена станица Велика Дренова
Здравствена станица Милутовац
Здравствена станица Стопања
Одељење кућног лечења


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
Начелник
Др Драгица Гочанин Пејчић, спец. гинекологије и акушерства

Одељење за здравствену заштиту жена
Одељење поливалентне патронаже


СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Начелник
Др Биљана Прокић, спец. педијатрије


СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Начелник
Др Снежана Вукмировић, спец. опште стоматологије

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва
Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце


СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник
Др Лидија Ковачевић, спец. биохемије

Одељење за лабораторијску дијагностику
Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику


СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
Начелник
Др Марија Џатић-Милић, спец. дерматовенерологије

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију
Одељење за социјалну медицину, епидемиологију и дерматовенерологију
Одсек за офталмологију и оториноларингологију
Одсек за интерну медицину
Одсек за пнеумофтизиологију
Одсек за заштиту менталног здравља


СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Начелник
Др Јеленко Рисимић, спец. ургентне медицине

Одсек санитетског превоза


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ,
ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник
Милена Терзић, мастер економиста

Одељење за опште и правне послове
Одељење за економско-финансијске послове
Одељење за техничке послове


ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА
Биљана Агатоновић, виша медицинска сестра

Ministarstvo zdravlja