ЈАВНЕ НАБАВКЕ

• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024.g.
• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023.g.
• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022.g.
• ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.g.
• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.g.
• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020.g.
• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020.g.
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023.g.
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.g.
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
• ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1

Услуге одржавања информационог система HELIANT (26.05.2020.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)


Реагенси за апарат COBAS INTEGRA 400 PLUS (20.05.2020.)

Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о покретању поступка


Реагенси за апарат SYSMEX (20.05.2020.)

Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (11.05.2020.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (6.3.2020.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Одлука о додели уговора 12 (doc)
Одлука о додели уговора 13 (doc)
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (6.03.2020.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)


Лабораторијски материјал (24.03.2020.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1(doc)
Одлука о додели уговора 2(doc)
Одлука о додели уговора 3(doc)
Одлука о додели уговора 4(doc)


Набавка система за архивирање и приказ дигиталних снимака (27.12.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка материјала за саобраћај (29.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)


Набавка Средстава за хигијену (21.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Штампаног материјала (21.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Канцеларијског материјала (21.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Ново амбулантно возило (20.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка стоматолошког материјала (08.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка рендген материјала (08.11.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2


Линеарна сонда за ултразвучни апарат ГЕ ВОЛУСОН (08.10.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка лож уља (30.08.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Санитетски потрошни материјал (21.6.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4


Гориво за моторна возила (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат COBAS INTEGRA 400 PLUS (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат SYSMEX (10.05.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (21.03.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1(doc)
Одлука о додели уговора 2(doc)
Одлука о додели уговора 3(doc)
Одлука о додели уговора 4(doc)


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (01.03.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 11


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (22.02.2019.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3


Набавка материјала за саобраћај (28.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 11


Набавка Канцеларијског материјала (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Штампаног материјала (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Средстава за хигијену (21.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Стоматолошког материјала (08.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Рендген материјала (08.11.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2


Набавка Лож уља за грејање Здравствене станице Милутовац (30.08.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (25.05.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат SYSMEX XSi (22.05.2018.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси COBAS INTEGRA (22.05.2018.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (21.03.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (14.3.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (22.2.2018.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3


Набавка материјала за саобраћај (28.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 3
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 4
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 5
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 6
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 7
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 8
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 9
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 10
Одлука о додели уговора 10 (doc)


Набавка Штампаног материјала (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Средстава за хигијену (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Канцеларијског материјала (21.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Рендген материјала (07.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Стоматолошког материјала (07.11.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка Лож уља за грејање Здравствене станице Милутовац (31.08.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка два путничка возила DACIA SANDERO AMBIANCE или одговарајућа (03.08.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (24.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат Sysmex XS 500i (19.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка два путничка аутомобила Фијат Панда (17.05.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о обустави поступка (doc)
Обавештење о обустави поступка (doc)


Реагенси COBAS INTEGRA (17.05.2017.)

Обавештење о покретању преговарачког поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (21.03.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о обустави поступка (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (14.03.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (20.02.2017.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)


Материјал за саобраћај (30.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Одлука о додели уговора 11 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10
Обавештење о закљученом уговору 11


Штампани материјал (22.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Средства за хигијену (21.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Канцеларијски материјал (21.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Рентген материјал (9.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)


Стоматолошки материјал (7.11.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурске документације (doc)
Питања и одговори
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лож уље - гасно уље (30.08.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (27.05.2016.)

Конкурсна документација (doc)
Позив за подношење понуде (PDF)
Питања и одговори (PDF)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси за апарат SYSMEX XS-500i (15.04.2016.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка и уградња косе степенишне платформе за подизање особа са инвалидитетом (25.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори 1 (doc)
Питања и одговори 2 (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (24.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о обустави поступка 1 (doc)
Одлука о обустави поступка 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6


Санитетски потрошни материјал и материјал за одлагање инфективног отпада (17.03.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Измене Конкурсне документације (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Одлука о додели уговора 4 (doc)
Одлука о додели уговора 5 (doc)
Одлука о додели уговора 6 (doc)
Одлука о додели уговора 7 (doc)
Одлука о додели уговора 8 (doc)
Одлука о додели уговора 9 (doc)
Одлука о додели уговора 10 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10


Осигурање имовине, запослених и моторних возила (25.02.2016.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Одлука о додели уговора 1 (doc)
Одлука о додели уговора 2 (doc)
Одлука о додели уговора 3 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2 (doc)
Обавештење о закљученом уговору 3 (doc)


Стоматолошки материјал (21.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Измене и допуне Конкурсне документације (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Рентген материјал (21.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Материјал за саобраћај (02.12.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Питања и одговори (doc)
Измене и допуне Конкурсне документације (doc)
Обавештење о продужењу рока (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Одлука о додели уговора (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 8
Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 10


Штампани материјал (25.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Средства за хигијену (17.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Канцеларијски материјал (17.11.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Лож уље - гасно уље (15.09.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора (doc)


Санитетски потрошни материјал (27.07.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Реагенси COBAS Integra (25.5.2015.)

Обавештење о покретању поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Гориво за моторна возила (12.5.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Стоматолошка столица (21.4.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Ампулирани лекови (27.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3


Лабораторијски материјал (19.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Појашњење конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о обустави поступка


Реагенси за апарат Sysmex XS-500i (16.3.2015.)

Обавештење о покретању преговарачког поступка (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора


Уређивање паркинг простора Дома здравља (11.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (10.3.2015.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6


Набавка РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛА (12.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА (12.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА (08.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (08.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ (03.12.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ (24.11.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ОФТАМОЛОШКЕ ОПРЕМЕ (29.10.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка ЛОЖ УЉА (15.10.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Набавка СПАЛТ ЛАМПЕ са апланационим тонометром (01.08.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о обустави поступка (pdf)


Набавка новог санитетског возила (06.06.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору


Лабораторијски материјал (04.06.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - Партија бр. 5 (pdf)


Реагенси за апарат „COBAS INTEGRA 400 PLUS“ (23.05.2014.)

Конкурсна документација (doc)
Покретање поступка (pfd)
Одлука о додели уговора(doc)


Набавка ампулираних лекова (25.3.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 (pdf)


Набавка санитетског потрошног материјала (7.3.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Појашњење конкурсне документације (doc)
Обавештење о закљученом уговору (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 1 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 2 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 3 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 4 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 5 (PDF)
Обавештење о закљученом уговору 6 (PDF)


Набавка реагенаса (28.02.2014.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка рендген материјала (18.12.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Измена конкурсне документације (doc)
Додатне информације (doc)
Обавештење (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка стоматолошког материјала (18.12.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка штампаног материјала (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка средстава за хигијену (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)

Обавештење о закљученом уговору (pdf)

Набавка канцеларијског материјала (29.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Додатне информације и појашњења (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка теренског возила (26.11.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Набавка лож уља (1.10.2013.)

Позив за подношење понуде (PDF)
Конкурсна документација (doc)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)


Ministarstvo zdravlja